ពិតជា.ព្រៃ. ផ្សៃ.ណាស់! បា. ញ សង្សារ ៦គ្រា.ប់ ចំ.កណ្ដា ល.ក្បាល ព្រោះតែខឹ ងនាងយក ធ្វើជាប្រុស លេងសើច (ប្រុស.កំដរអារម្មណ៍)…

ផ្សេងៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ៖ នារីវ័យ ក្មេងស្រស់ស្អាតជនជាតិថៃម្នាក់ ត្រូវបានមិត្តប្រុ ស បា. ញ់ស. ម្លា. ប់ ក្រោយតាមដានដឹងថា នាង លួ. ច លា. ក់មានប្រុសច្រើន ដែលកំពុងតែ ក្លា យជាប្រធានបទ ដ៏ ក្តៅ គ គុ កនៅលើបណ្តាញសង្គម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមការចុះផ្សាយ ពីប្រភពសារព័ត៌មានបរទេសមួយ បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថា នា រី រ ង គ្រោះ ដែលត្រូវបា ន ស្លា. ប់ បា ត់ប ង់ជី វិត យ៉ាង អា ណោ. ច អា. ធ័ ម ក្រោមស្នាដៃមិត្តប្រុស កំ ណា ចនេះ មានឈ្មោះថា Naphathorn Kanokasemsophon ឬមានឈ្មោះហៅក្រៅថា «Nurse» អាយុ ២៣ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាតាយ៉ា (Pattaya) ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសថៃ ដែលបើកចំ ហ (ខាងផ្លូ វ.ភេ. ទ) ឬសម្បូរអ្នករកស៊ី ខា ង សេ វា ផ្លូ. វ ភេ. ទ ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ នាង Naphathorn ក៏ត្រូវបាន គេ ស ង្ស័ យ ថា អាចជា នារី រក ស៊ី ខាងសង្គម ង ងឹ តមួយនេះផងដែរ។ ដូច្នេះការមានទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់នាងជាមួយ នឹងបុរសៗ មិនថាតែក្នុងស្រុក និងជ នបរទេសនោះទេ អាចចា ត់ទុ កបានថា ជារឿងធម្មតាមួយសម្រាប់នាងទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះជា ក់ស្តែង នារី រ ង គ្រោះ នាង Naphathorn ត្រូវបានគេដឹងថា តែងតែទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភពីបុរសជាភ្ញៀវទេសចរ ជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ ដែលស្រលាញ់នាង យ៉ាងអ ន់ណាស់ក៏ជាង ៣០ ០០០បាត (ឬប្រហែលជាង ៩០០ដុល្លារអាមេរិក) ដែរ ក្នុងមួយខែៗ សម្រាប់ក្នុងការចា យ វា. យផ្សេងៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងនោះ Naphathorn ក៏បានប្រើលុយមួយចំនួនដែលទទួលបានពីមិត្តប្រុស លួ ច លា ក់នោះ ទៅចំណា យលើថ្លៃកែ កុ ន សម្ផ ស្សផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើនសម្រស់នាង ឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាត និងមានភាពទាក់ទាញ រួមមាន ការ វះ. កា ត់ ព ង្រី កដើ ម ទ្រូង ចំណាយថ្លៃស ម្លៀកបំ ពាក់ គ្រឿងសម្អាង និងទិញរថយន្តទំនើបជាដើម (ម៉ាក Honda Civic) ។ ដោយឡែក ងាកមករឿ ង រ៉ា វ ទំនាក់ទំនងស្នេហា ជាមួយ នឹងលោក Wallop Huayhongthong វិញ អ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេដឹងថា បានសាងស្នេហាបង្កើតភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នា អស់រយៈជាង១ឆ្នាំមកហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ផ្ទុ យ ទៅវិញ ទឹក ឃ្មុំស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះ ក្លា យទៅជាទឹក ខ្មេះ បន្ទាប់ពីលោក Wallop បានដឹងថា មិត្តស្រីវ័យក្មេងជាទីស្រលាញ់របស់លោក ពោល គឺនាង Naphathorn គឺជានារីដែល បោ ក ប្រា ស់ លោ ក និងលួ ចមានទំនាក់ទំនងស្នេហា ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងរាប់មិនអស់ ទើបធ្វើឲ្យ កំ ហឹ ង ផ្ទុះ ឡើងរា ប់រយ អ ង្សារ បង្កើតបាន ជា គំ នុំ បា. ញ់ ស. ម្លា. ប់ នេះតែម្តង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង អ្វីដែលលោក Wallop កើតការ ស ង្ស័ យ ទៅលើនាង Naphathorn ជាមិត្តស្រីដំបូងនោះ គឺថាទី១ លុយដែលលោកបានផ្តល់ឲ្យនាងចាយ គឺវាហាក់មិនសមស្របគ្នាជាមួយនឹងការចំណាយយ៉ាងច្រើនរាល់ខែរបស់នាងទាល់តែសោះ។ ទី២ នាង Naphathorn តែងតែព្យាយា មលា ក់បាំ ងរឿងគ្រប់យ៉ាងពីខ្លួននាង ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោក ហើយតែងតែប ដិ សេ ធ នៅរាល់ពេលដែលលោក Wallop សុំនាងរៀបការ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូតនៅទីបំផុត ក្រោយស៊ើបដឹងថា Naphathorn នាងមានប្រុស លួ ច លា ក់ ក្ប ត់ ចិត្តលោក ធ្វើឲ្យលោក Wallop កាន់តែ ផ្ទុះ កំ ហឹ ង យ៉ាងខ្លាំ ង ហើយគិតថា ភ្នំមួយមិនអាចមាន ខ្លា ពីរនោះទេ។ ពោលគឺ លោក Wallop ពិតជាមិនចូលចិត្ត រឿងចែករំលែករបស់ដែលខ្លួនស្រលាញ់ (គឺនាង Naphathorn) ឲ្យអ្នកដទៃប្រើដែរនោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបានឲ្យដឹងបន្តថា បុរសដៃដល់ជាមិត្តប្រុស លោក Wallop ក៏បានធ្វើ ជា រៀ ប គ ម្រោ ង ដើម្បី ណា ត់ជួបជាមួយនឹងនាង Naphathorn (ក្នុងគោលបំណ ង់ ច ង់ ប ញ្ច ប់ ជី វិ តនាង) ដោយសន្យាថា បើនាងព្រមមកតាមការណា ត់ជួ ប លោកសន្យានឹង ឈ ប់ទាក់ទងនាងជារៀងរហូត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងទៅតាមសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាច្រើន រ វា ងនាងនិងមិត្តប្រុស ដែលខាងប៉ូលិសបាន ឆែ ករកឃើញ ក្នុងទូរស័ព្ទដៃនាង Naphathorn ក្រោយហេតុការ ណ៍ បា. ញ់ ស. ម្លា. ប់។

គួរឲ្យដឹងថា សា ក ស. ព នាង Naphathorn ត្រូវបានគេ ប្រ ទះ ឃើញ ដេ ក ស្លា. ប់ ស្ដូ ក ស្ដឹង នៅក្នុងឡានរបស់នាង នៅច ន្លោះម៉ោងប្រមាណជា ៣ទៀបភ្លឺ ដែលគេរកឃើញថា គ្រា ប់ កាំ ភ្លើ ង ចំនួន ៦ គ្រា ប់ ត្រូវបា ន បា. ញ់ ទ ម្លុះ. ក្បា លរបស់នាង។

ហេតុការ ណ៍ បា. ញ់ ស. ម្លា.ប់ មិត្តស្រី ដ៏ សា. ហា វ ខា ងលើនេះ ម ហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមស ម្ដែងក្តី សោ កស្តា យ និង ទុ ក្ខ ក្រៀ ម ក្រំ ចំពោះ ការ ស្លា. ប់ របស់នាង Naphathorn និងបាន ថ្កោ ល ទោ សយ៉ា ង ខ្លាំ ង ចំពោះបុរសជា ឃា ត កលោក Wallop ។លោក Wallop ក៏ត្រូវបានប៉ូលិសធ្វើ ការ ឃា ត់ ខ្លួន ដើម្បីចា ត់កា របន្តទៅតា មផ្លូវច្បា ប់ផងដែរ៕ ប្រភព៖ Khmerload