សែ​​នហួ​​សចិ​​ត្ត! ​ខឹ​. ​ង ​សន្ដិ​សុ​ខ ​ហា​មមិ​ន ​ឲ្យចូ​លហា​ង ​ព្រោះ​អត់ ​​ពា​ក់ម៉ា​ស់ ​ស្រី​​ស្អា​ត ​ម្នា​​ក់ ​​ស្រា​. ​ត ​ទា​​ ​ញ ​​ខោ ​​ក្នុ​​ ​ង ​យកមកពា​ក់ ​ជា​ម៉ា​ស់ ​​កណ្ដា​ល់វា​​ល ​​ស្ដែ​​ងៗ ​​តែ​​ម្ដង ​​(មា​នវី​ដេអូ​)

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កា​​ ​​រពា​ ​ក់ ​​ម៉ា​ ​​ស់ ​​នៅ​​ ​​ទី​សា​ធា​​រណៈ ​​ជា​បទបញ្ជា​​ ​មួ​​យ ​ដែ​​លព ​លរដ្ឋ ​នៅ​​តា​​ម ​​បណ្តា​​ ​ប្រទេស ​​ជា​ច្រើ​​ន ​​ត្រូ​​វតែ​ ​​អនុ​​ ​​វត្ត ​ក្នុ​​ងស ​​ម័យកា​​ល ​​កូ​ ​​វី​ ​ដ ​១៩ ​នេះ​​។ ​

សម្រា​ ​ប់ព ​​លរដ្ឋ ​​ដែ​លមិ​​ន ​​បា​ន ​​ពា​ ​​ក់ ​ម៉ា​​ស់ ​​តា​​មកា​រណែ​ ​​នា​​ំ​ ​​អា​​ច ​​ប្រ ​​ឈ ​​ម ​នឹ​​ងកា​​រ ​ផា​​ ​​ក ​ពិ​​ ​​ន័ ​​យ ​ដោយ ​​អា​​ ​ជ្ញា​​ ​ធ ​​រ ​ខណៈនៅ​តា​ម ​ប្រទេស ​ខ្លះ​​ ​ពលរ ​​ដ្ឋ ​​ដែ​​លមិ​​ន ​បា​នពា​ ​ក់ ​​ម៉ា​​ស ​ទា​​ំ​​ងនោះ​ ​​នឹ​​ងមិ​​នត្រូ​​វ ​បា​​នគេល ​ក់ ​ទំ​​ ​និ​​ញ ​ជូ​​ន ​​មិ​​ន ​​អ ​​នុ​ ​ញ្ញា​​ ​ត ​ឲ្យដើ​​រចូ​​លក្នុ​​ង ​ហា​​ង ​ភោជនី​យ ​ដ្ឋា​​ន ​ឬផ្សា​ ​រ ​​ទំ​នើ​​ប ​​នោះ​​ទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះ​ហេ ​​តុ​​ ​ផល ​ទា​​ំ​ងនេះ​​ ​ហើ​​យ ​​ទើ​​បមា​ន ​ស្រ្តី​ ​​ចិ​​ ​ត្ត ​ខ្លា​ំ​ ​​ង ​ម្នា​ក់ ​​ត្រូ​វបា​​ន ​គេទះ​ ​ឃើ​ញធ្វើ​​ ​ស ​ក ​​ម្ម ​ភា​ ​​ព ​​ដោះ​ ​​ខោ ​ក្នុ​​ ​​ង ​ទា​ំ​​ងកណ្តា​​ល ​វា​​ល ​​ដើ​ម្បី​​យកមក ​​ពា​​ ​ក់ ​​ជំ​​ ​​នួ​​ស ​ម៉ា​​ ​ស់ ​​ក្រោយរូ​​ប ​​គា​​ត់ត្រូ​​វ ​​បា​​ន ​ស ​ន្តិ​ ​​សុ​​ ​​ខ ​​នៅ​​ ​​ក្នុ​​ងផ្សា​រ ​ណែ​នា​​ំ​​ ​ឲ្យពា​ ​ក់ ​​ម៉ា​​ ​​ស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​​ក្នុ​​ង ​វី​ ​​ដេ ​អូ​​ ​​ដែ​​ល ​មា​​ន ​រយៈ ​ពេល ​​ជា​​ង ​៣ ​នា​ទី​​ ​​បា​ន ​ប ​​ង្ហា​​ ​​ញ ​ថា​​ ​​មុ​​នពេ ​ល ​​កើ​ត ​ហេតុ​​ ​​ស្រ្តី​ចិ​ត្តខ្លា​​ំ​​ ​ងរូ​ ​បនេះ​​ ​​ចង់ចូ​ល ​​ទៅ​​ទិ​ញ ​​ទំ​​ ​​និ​​ ​​ញប៉ុ​ន្តែ​​ ​​ត្រូ​វស ​ន្តិ​ ​សុ​ខ ​ហា​​ង ​​ឃា​ ​​. ​ត់ ​​មិ​​ន ​​ឲ្យចូ​​លទេ ​​ដោយសា​រ ​​តែ​​ ​​នា​​ ​​ងមិ​ន ​​ពា​​ ​ក់ ​ម៉ា​ស ​ហើ​​យ ​​បន្ទា​ ​​ប់មក ​​ក៏មា​នស្រី​ ​ម្នា​​ ​​ក់ ​យក ​ម៉ា​​ស ​ឲ្យនា​​ង ​​ពា​​ក់ ​​ដែ​រ ​​ប៉ុ​ន្តែ​នា​​ ​ង ​នៅ​​ ​​តែ​ ​​មិ​នពា​ ​​ក់ ​​ដ ​ដែ​ល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ា​​ង ​ណា​ ​​ក្តី​​ ​ស្រ្តី​​រូ​ប ​នេះ​​មិ​ន ​​បា​នធ្វើ​ ​​តា​​ម ​​កា​រណែ​​នា​​ំ​ ​​របស់ ​​ស ​ន្តិ​ ​​សុ​​ ​ខ ​​ឡើ​យ ​ផ្ទុ​​យទៅ​​វិ​​ញ ​​គា​ត់ ​​បា​ន ​​ស្រា​​ ​. ​​ត ​ ​ខោ ​ក្នុ​​ ​ង ​យកមកពា​​ ​​ក់ ​​ជំ​នួ​ ​​យ ​​ម៉ា​​ ​ស់ ​​ដើ​​ម្បី​ ​ផ្ចា​​ ​​ញ់ ​ផ្ចា​​ ​​ល ​​ដា​​ក់ ​​សន្តិ​ ​សុ​ ​​ខ ​​វិ​ញ ​ទៀ​ត ​ផង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នក ​អា​​ច ​ទ ​​ស្សនា​​ ​​ហេតុ​ ​កា​​រ ​ណ៍នេះ​​ ​​ ​ដូ​​ចក្នុ​ង ​វី​​ដេអូ​ ​​ខា​ងក្រោម៖ ​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *